Omkeringen met akkoorden

Elk majeurakkoord kan drie keer binnen een octaaf gespeeld worden in verschillende liggingen. Hiervoor wordt de C-vorm, A-vorm, G-vorm en E-vorm gebruikt omdat deze akkoordgrepen met een barré kunnen worden gespeeld. De aanslagvolgorde van de grondtoon, terts en kwint verschilt tussen de vormen. Dit wordt een omkering genoemd. Het schema omvat de posities 0 (open akkoord) t/m 11. In de akkoorddiagrammen wordt de positie aangegeven met p. Bijvoorbeeld een C-vorm gespeeld in positie 2 is een D-akkoord.

Akkoord: C C# D D# E F F# G G# A A# B
in C-vorm positie:01234567891011
in A-vorm positie:34567891011012
in G-vorm positie:56789101101234
in E-vorm positie:89101101234567
C - vorm

C-vorm

A - vorm

A-vorm

G - vorm

G-vorm

E - vorm

E-vorm


Binnen elke vorm kunnen de akkoordgrepen worden gemaakt die allemaal slechts een grondtoon (1) , terts (3) en kwint (5) bevatten. De grondligging is 1-3-5, de eerste omkering is 3-5-1 en de tweede omkering is 5-1-3.

Akkoorden binnen de C-vorm

C-vorm 5 - 1 - 3

5 - 1 - 3

C-vorm 1 - 3 - 5

1 - 3 - 5

C-vorm 3 - 5 - 1

3 - 5 - 1

C-vorm 5 - 1 - 3

5 - 1 - 3

Akkoorden binnen de A-vorm

A-vorm 5 - 1 - 3

5 - 1 - 3

A-vorm 1 - 3 - 5

1 - 3 - 5

Akkoorden binnen de G-vorm

A-vorm 1 - 3 - 5

1 - 3 - 5

G-vorm 3 - 5 - 1

3 - 5 - 1

G-vorm 5 - 1 - 3

5 - 1 - 3

Akkoorden binnen de E-vorm

E-vorm 3 - 5 - 1

3 - 5 - 1

E-vorm 5 - 1 - 3

5 - 1 - 3

E-vorm 1 - 3 - 5

1 - 3 - 5

E-vorm 5 - 3 - 1

5 - 3 - 1

Oefeningen

Het oefenen van omkeringen is een goede mannier om akkoorden overal op de hals te kunnen spelen. Oefen bijvoorbeeld met een bluesschema zoals hieronder. Belangrijk is om steeds op verschillende posities de akkoorden te spelen en te benoemen.

|: C| F| C| C |
|  F| F| C| C |
|  G| F| C| G:|

Oefen ook de majeurtoonladder vanuit de laagste grondtoon binnen deze akkoordvormen.

laagste grondtoon op:
C-vorm:A-snaar positie + 3
A-vorm:A-snaar positie
G-vorm:E-snaar positie + 3
E-vorm:E-snaar positie

Lees verder...