Majeurtoonladders

Met behulp van de kwinten/kwarten cirkel kunnen we (uit het hoofd) de twaalf majeurtoonladders opzeggen:

C- D- E- F- G- A- B- C
G- A- B- C- D- E- Fis- G 1 kruis
D- E- Fis- G- A- B- Cis- D 2 kruizen
A- B- Cis- D- E- Fis- Gis- A 3 kruizen
E- Fis- Gis- A- B- Cis- Dis- E 4 kruizen
B- Cis- Dis- E- Fis- Gis- Ais- B 5 kruizen
Fis- Gis- Ais- B- Cis- Dis- F- Fis 6 kruizen
 
F- G- A- Bes- C- D- E- F 1 mol
Bes- C- D- Es- F- G- A- Bes 2 mollen
Es- F- G- As- Bes- C- D- Es 3 mollen
As- Bes- C- Des- Es- F- G- As 4 mollen
Des- Es- F- Ges- As- Bes- C- Des 5 mollen

Voor de ontbrekende majeurtoonladders geldt:

Merk op dat de som van mollen en kruizen in het bovenstaande schema altijd 12 is!


Lees verder...