Blues en pentatonische toonladders

De pentatonische mineurladder

De pentatonische mineurladder heeft vijf tonen welke in een vast patroon over de hals wordt geschoven. Merk op alle tonen van de ladder zich in de eerste positie van dit patroon bevinden. Na twaalf posities herhaalt het patroon zich.

pentatonisch mineur

Stel dat we dit patroon laten beginnen op de positie vijf, dan spreken we van een pentatonische A mineurladder.

Interval stamtonen
A majeur
stamtonen
A mineur
stamtonen
pentatonisch A mineur
1grondtoonAAA
2secondeBB
3tertsCisCC
4kwartDDD
5kwintEEE
6sextFisF
7septiemGisGG
1octaafA'A'A'

T.o.v. de majeur en de mineur ladder, ontbreekt in de pentatonische mineur toonladder de seconde en de sext.

pentatonische C mineurladder

C-Es-F- G-Bes-C
G-Bes-C- D-F-G
D-F-G- A-C-D
A-C-D- E-G-A
E-G-A- B-D-E
B-D-E- Fis-A-B
Fis-A-B- Cis-E-Fis
F-As-Bes- C-Es-F
Bes-Des-Es- F-As-Bes
Es-Ges-As- Bes-Des-Es
As-B-Des- Es-Ges-As
Des-E-Ges- As-B-Des

De pentatonische majeurladder

Binnen het bereik van de stamtonen van de pentatonische A mineurladder kunnen we ook de pentatonische C majeurladder spelen.

pentatonisch majeur

De C majeur ladder bevat de volgende stamtonen: C D E F G A B C'
In de pentatonisch C majeurladder vervallen de kwart en het septiem met als resultaat: C D E G A C'
De aeolische mode van de pentatonisch C majeurladder is pentatonische A mineurladder.

pentatonische C majeurladder

C-D-E- G-A-C
G-A-B- D-E-G
D-E-Fis- A-B-D
A-B-Cis- E-Fis-A
E-Fis-Gis- B-Cis-E
B-Cis-Dis- Fis-Gis-B
Fis-Gis-Ais- Cis-Dis-Fis
F-G-A- C-D-F
Bes-C-D- F-G-Bes
Es-F-G- Bes-C-Es
As-Bes-C- Es-F-As
Des-Es-F- As-Bes-Des

De blues-toonladder

De blues-toonladder met blue note is een hexatonische mineurladder met zes tonen gebaseerd op de pentatonische mineurtoonladder waaraan een verminderde kwint is toegevoegd. De blue note is de vierde toon van de ladder. In het onderstaande patroon is deze toon aangegeven met een rondje zonder cijfer erin.

Blues toonladder

C bluesladder

C-Es-F- Ges-G-Bes-C
G-Bes-C- Des-D-F-G
D-F-G- As-A-C-D
A-C-D- Es-E-G-A
E-G-A- Bes-B-D-E
B-D-E- F-Fis-A-B
Fis-A-B- C-Cis-E-Fis
F-As-Bes- B-C-Es-F
Bes-Des-Es- E-F-As-Bes
Es-Ges-As- A-Bes-Des-Es
As-B-Des- D-Es-Ges-As
Des-E-Ges- G-As-B-Des

Lees verder...