Colofon van Gitaarheld.nl

Correspondentie

Theo en Annelies

Mijn naam is Theo Buys en ben de maker van de Gitaarheld.nl website. Die leuke dame op schoot is mijn maatje Annelies die met haar wakend (knip)oog mijn taalkundige uitglijders tot een minimum heeft beperkt. Ik ben te bereiken via het contactformulier op deze site.

Copyright / Intellectueel eigendom

Alle informatie binnen de website van Gitaarheld.nl is origineel en oorspronkelijk en valt onder het auteursrecht en is geregistreerd bij de Nederlandse Belastingdienst. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming informatie van Gitaarheld.nl geheel of gedeeltelijk over te nemen en openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook. De gepubliceerde informatie over muziektheorie is voor eigen studie kosteloos te gebruiken. Zonder voorafgaande toestemming is professioneel gebruik niet toegestaan!

Disclaimer / Aansprakelijkheid

De maker van de Gitaarheld.nl website betracht grote zorgvuldigheid bij het samenstellen en onderhouden van de informatie. Hij is echter niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de informatie. Hij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die op pagina's binnen deze website zou kunnen voorkomen.

Op deze website komen namen voor van gedeponeerde handelsmerken. Deze namen fungeren slechts als aanduiding voor de besproken producten en diensten. Hierbij wordt op geen enkele wijze getracht inbeuk te maken op de rechten van de merkhouder.

De maker van deze website is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het gastenboek. Het is niet toegestaan om teksten te plaatsen die vallen onder het auteursrecht, tenzij u daarvan zelf de maker bent of toestemming heeft van de maker. Vanzelfsprekend wordt een bericht verwijderd als het onwelvoeglijk taalgebruik of SPAM bevat. Zoek- en indexeringsrobots worden geweerd uit het gastenboek.

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens worden door gitaarheld.nl op een behoorlijke en zorgvuldige manier verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Uw persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten en zonder wettelijke veplichting niet met derden gedeeld. Als u uw naam en e-mailadres invult in het gastenboek of verstrekt via e-mail, worden deze gegevens alleen gebruikt om op uw bericht te kunnen reageren via e-mail. Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden. Deze website verstuurt géén cookies in welke vorm dan ook; (een cookie is een klein bestandje dat met een website-pagina wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen). Uw persoonsgegevens worden off-line bewaard en na een jaar gearchiveerd in een versleuteld digitaalbestand. Uw achtergelaten persoonsgegevens kunt u inzien en of laten verwijderen door een aanvraag hiervoor te verzenden via het contactformulier op deze site. De website maakt gebruik van het veilige HTTPS protocol voor gegevens overdracht, herkenbaar aan het slotje. Dit wordt gewaarborgd met een SSL-certificaat, dat elk kwartaal wordt vervangen.